Råneå, Luleå

Råneå


M2 Sveriges koncept innebär att du som företagare eller privatperson har möjligheten att äga din lokal som en friköpt fastighet. Du blir en lagfaren ägare och slipper således betala hyra. Momsregistrerade företag har möjligheten att göra avdrag för mervärdesskatt.

För att bidra till utvecklingen i Luleå kommun, kommer M2 Sverige att uppföra 14 lokaler på Sörsidan av Råneå på en tomt om ca 4300 kvm.

Lokalerna kan användas som verksamhetslokal, kontor, förråd, verkstad, lager, garage, båtförvaring, husvagnsförvaring,motorcykelförvaring m.m. Möjligheterna är stora och lokalerna går även att hyra ut eller sälja.

Samtliga köpare blir en del av en obelånad samfällighetsföringen, vilket innebär att samtliga fastighetsägare delar på kostnaden för VA, försäkring av fastigheten, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, skötsel av gemensamhetsytor samt oljeavskiljare. Priset för samfälligheten är ca 500 kr/månad.

Lokalerna är 72 m2 (6 m x 12 m) och den generösa nockhöjden på 6,5 m medför att ytan kan utökas till 105 m2 med ett entresolplan.

Lokalerna byggs på en betongplatta och stommen är en varmförzinkad stålstomme. Väggarna består av 150 mm sandwichpaneler med en kärna av mineralull samt in- och utvändig beklädnad av stål (antracit grå). Taket består av självbärande TRP, isolering, fuktspärr, takpapp (svart) och takavvattning. Varje lokal är en egen brandcell utförd i EI60.

Kommunalt vatten och avlopp samt el är framdraget till varje fastighet och det ingår en fiberanslutning som är betald och anslutning finns i det gemensamma teknikrummet. En brunn kommer finnas i varje lokal med gemensam oljeavskiljare.

M2 Sverige kommer att asfaltera den närmsta ytan runt lokalerna, övriga ytor är grovplanerade. I övrigt kommer staket att sättas upp runt hela området med eldriven grind. Utebelysning kommer finnas vid varannan port och vid gavlarna.

Följande ingår:
• Vikport 4 m x 4 m (mörkgrå) med en fönsterrad
• Gångdörr (stål) (mörkgrå)
• Aluminium fönster (silver)
• Grundinstallation av el och belysning samt en elcentral som är uppsäkrad till 16 Ampere

Tillval
• Entresolplan
• Luftvärmepump
• Epoxibehandling av golvet
• Extra fönsterrader i porten
• Extra belysning
• Akustikplattor
• Pentry

Lokalerna kan användas som verksamhetslokal, kontor, förråd, verkstad, lager, garage, båtförvaring, husvagnsförvaring,motorcykelförvaring m.m. Möjligheterna är stora och lokalerna går även att hyra ut eller sälj.

Samtliga köpare blir en del av en obelånad samfällighetsföringen, vilket innebär att samtliga fastighetsägare delar på kostnaden för VA, försäkring av fastigheten, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, skötsel av gemensamhetsytor samt oljeavskiljare. Priset för samfälligheten är ca 500 kr/månad.

Hur går köpet till?

Steg 1 – Intresseanmälan och bokning

M2 Sverige har ett säljkrav om 70 % innan projektet kan genomföras, och av den anledningen är steg 1 en intresseanmälan och därefter bokning av en lokal. En bokningsavgift på 20 000 kr tas ut.

Bokningsavgiften återbetalas i sin helhet om projektet av någon anledning inte blir av. Men om du som kund väljer att inte teckna ett bindande avtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på 9000 kr, och M2 Sverige äger rätt att sälja lokalen till annan köpare.

Steg 2 – Kontraktsskrivning

När säljkravet är uppnått tecknas två avtal - ett köpekontrakt som gäller fastigheten (tomten) och ett entreprenadavtal som gäller uppförandet av lokalen och dessa avtal är endast bindande tillsammans, vilket innebär att om det ena upphör att gälla innan tillträdesdagen upphör även det andra avtalet att gälla.

När kontrakten är undertecknade betalas 15 % av tomtens köpeskilling. Av detta belopp drar vi av bokningsavgiften.

En vecka innan byggstart betalas resterande del av tomten. Entreprenadkontraktet innehåller en betalningsplan med 4 delbetalningar.

Juridiska personer betalar 20 % av begärt pris vid signering av köpe- och entreprenadkontrakt, och resterande del enligt en betalningsplan.

Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev

En vecka innan tillträde betalas återstående belopp av totalsumman och affären är klar. Du som köpare får ett köpebrev.

Prisexempel äga (lokal 72 m2)

Pris (inkl. moms), 1 137 000 kr
Egen insats (35 %), 397 500 kr
Banklån (65 %), 739 050 kr
Ränta på lån, 3 %
Räntekostnad, 1 848 kr
Amortering (månad), 616 kr
Samfällighetsavgift/mån (ca), 500 kr
Fastighetsskatt (ca), 250 kr
Total månadskostnad: 3 214 kr

Prisexempel hyra
Kallhyra/år per m2, 1 200 kr
Fastighetsskatt, 250 kr
Area (m2), 72
Hyra/år (ink. Fastighetsskatt), 89 200 kr
Hyreskostnad/månad:, 7 433 kr

Fördelar med att äga din lokal
• Inga dolda lån
• Möjlighet att hyra ut eller sälja
• Får ägas av privatpersoner
• Den lägsta månadskostnaden
• Lagfaren ägare
• Får renovera utan att be om tillstånd
• Panträtt
• Gemensamma ytor sköts av en samfällighetsförening

Prisbild (lokal 72 m2)
Gavellokal: 1 337 000 inkl. moms
Lokal intill gavel: 1 237 000 kr inkl. moms
Mindre lokal (64 m2): 1 010 666 kr inkl. moms. Denna lokal är mindre pga. teknikrummet.
Övriga lokaler: 1 137 000 kr inkl. moms

Tillkommande kostnader
Lagfart - Inskrivningsmyndigheten tar ut en kostnad för lagfarten på 1,5 % (privatpersoner) respektive 4,25 % (företag) av köpeskillingen eller taxeringsvärdet + expeditionsavgift (825 kr).

Pantbrev - Om du behöver ta ut pantbrev i samband med tillträde och slutfinansiering ombesörjes detta av den bank som Lämnar slutgiltiga lån. Uttag av pantbrev kostar 2 % av pantbrevsbeloppet.

Övrigt :
M2 Sverige har haft kontakt med utveckla Norrbotten, och förstått informationen på så sätt att vissa företag som etablerar sig i Råneå har möjlighet att ansöka om regionalt stöd. M2 Sverige lovar inte någonting gällande detta, utan ni får själva föra dialogen med utveckla Norrbotten för att se om möjligheten finns gällande att göra en ansökan. Kontakta de personer som står som företagsstöd under nedan länk:
https://utvecklanorrbotten.se/kontakta-oss/

Annonsbilderna är illustrationer, vilket innebär att byggnaden inte kommer se exakt ut som på bilderna.

Information

Bostadstyp Övrigt
Pris 1 010 666 kr eller högstbjudande

Ansvarig mäklare
Sandra Kluwetasch
Reg. Fastighetsmäklare
0725-55 04 28
Skicka e-post ›› Läs mer om mig

Extra kontaktperson
Emma Holm
Reg. Fastighetsmäklare
0725-55 03 19
Skicka e-post ›› Läs mer om mig

Översikt Bilder Fakta Dokument Område

Slipp dyra hyror och bli ägare av din egna lokal/garage/förråd!

Outdoor 09 Outdoor 07 Outdoor 08 Outdoor 04 Indoor 06 Indoor 01 Indoor 03 Indoor 04 Indoor 02 Indoor 05 Indoor 07 Outdoor 06

Outdoor 09
Outdoor 09
Outdoor 07
Outdoor 07
Outdoor 08
Outdoor 08
Outdoor 04
Outdoor 04
Indoor 06
Indoor 06
Indoor 01
Indoor 01
Indoor 03
Indoor 03
Indoor 04
Indoor 04
Indoor 02
Indoor 02
Indoor 05
Indoor 05
Indoor 07
Indoor 07
Outdoor 06
Outdoor 06
Sandra Kluwetasch

Sandra Kluwetasch

Reg. Fastighetsmäklare

Vad är din bostad värd?

Jag hjälper dig med en kostnadsfri värdering. Skriv till mig nedan.

Råneå

Bostadsfakta

Ekonomi

Pris 1 010 666 kr eller högstbjudande

Dokument

Området

Räkna på ditt nya boende