Köp- & säljrådgivning

Här hittar du all information om hur det går till när du skall köpa eller sälja.

KöprådgivningSäljrådgivning

ATT KÖPA ETT HEM

KÖPRÅDGIVNING

Söka bostad

En bra början är att kika bland våra bostäder som vi har Till Salu. Hittar du inget som passar kan du fylla i dina bostadskriterier i vår Bostadsbevakning. Så mailar vi dig när vi får in nya bostäder som matchar dina önskemål.

På visning

Har du frågor utöver det som finns i bostadsbeskrivningen eller besiktningsprotokollet, fråga gärna mäklaren direkt på visningen. Skriva gärna ner svaren då det kan vara svårt att komma ihåg vilket svar som tillhörde vilken bostad efter en lång dag med flera visningar.

Bolån & lånelöfte

Vi rekommenderar att skaffa ett lånelöfte innan du börjar gå på visningar. Det kan gå fortare än vad du har tänkt dig att hitta ett hem som du tycker om, och då är det bra att vara redo eftersom budgivningar kan gå fort. Ansvarig fastighetsmäklare kommer att efterfråga ett lånelöfte och kontaktuppgifter till din bank. Saknar du lånelöfte kan du fråga mäklaren om det finns ett banksamarbete. Ett lånelöfte kostar ingenting, är ej bindande men dock tidsbegränsat.

Budgivning

I samråd med mäklaren bestämmer säljaren om det ska vara en budgivning och hur den i så fall ska gå till. Vi tillämpar vanligtvis en så kallad öppen budgivning, vilket innebär att samtliga inkomna bud redovisas till säljaren och övriga spekulanter. Det finns ingen lag eller bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljning av objektet och ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Säljaren har fri prövningsrätt, det vill säga säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formen, eller helt avbryta budgivningen. Säljaren är inte tvungen att sälja till den som har lagt det högsta budet och behöver inte förklara sitt val av köpare.

En spekulant har ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lagt bud men enligt god fastighetsmäklarsed har en mäklare emellertid en undantagslös skyldighet att ta emot och vidarebefordra bud. Det är viktigt att som budgivare berätta om önskemål kring tillträdesdag, besiktning och eventuellt andra villkor och förutsättningar, som t.ex. försäljning av nuvarande bostad. Man kan också i sitt bud förena priset med olika villkor. En spekulant som inte har lagt något bud kan inte räkna med att få fortlöpande information om hur budgivningen och försäljningen fortskrider.

En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lagts eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. Ett bud är inte bindande för vare sig budgivaren eller säljaren utan det är först när samtliga parter har skrivit på som affären är avslutad. Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljare och köpare och får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.
Utgångspunkten vid marknadsföring av en bostad är alltså att säljaren, oavsett med vilken formulering priset marknadsförs, alltid har fri prövningsrätt. Här kommer en kort förklaring av de olika prisbegreppen:

Utgångspriset kommer säljaren och mäklaren överens om och ligger inom ramen för ett bedömt marknadsvärde.

Föreslagen budstart är ett relativt nytt begrepp som kopplas samman med Statistiskt jämförelsevärde. Läs mer på: https://valueguard.se/servicejmfvarde

Accepterat pris är vad säljaren accepterar men budgivning ändå är möjlig. Se det som en fingervisning från mäklarens och säljarens sida.

Fast pris kan endast användas vid Nyproduktionsprojekt. Budgivning är ej applicerbar.

Verifierad budgivning via Cetti
På MOHV erbjuder vi tjänsten verifierad budgivning i de flesta av våra försäljningar. Verifierad budgivning där budgivarna legitimerar sig med mobilt BankID erbjuds genom vårt samarbete med Cetti. Verifierad budgivning via Cetti bidrar till en än mer transparent process för samtliga inblandade parter (köpare, säljare och mäklare). Budgivare är anonyma för alla utom mäklaren under hela budgivningsprocessen. MOHVs målsättning är att samtliga budgivningar och kunder ska legitimeras i samband med budgivningen. Prata med ansvarig mäklare för mer information.

Köparens ansvar

Som köpare har du undersökningsplikt inför köpet vilket innebär att du har ansvar att undersöka bostaden noga innan du skriver på ett kontrakt. Skulle du hitta något som kan tyda på ett fel ingår det även i undersökningsplikten att utreda detta närmare.

Utgångspunkten är att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och användning. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en normal undersökning. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men det kan vara klokt att ta professionell hjälp i form av en besiktningsman.

Försäljning & Kontrakt

Fastighetsmäklaren upprättar samtliga nödvändiga köpehandlingar och går igenom dessa med parterna, vanligtvis sker avtalsskrivningen på fastighetsmäklarens kontor. Kom ihåg att inget är klart förrän kontrakt är skrivet, därför råder vi säljare och köpare att teckna köpeavtal så snart budgivningen är avslutad.

Handpenning

Efter avtalsskrivningen ska köparen erlägga en handpenning, vanligen om 10% av köpeskillingen. Handpenningen deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto, tills dess att alla villkor i avtalet är uppfyllda som t.ex. låneklausul, medlemskap i föreningen, besiktningsvillkor etc.

Tillträde

På tillträdesdagen träffas parterna på fastighetsmäklarens kontor, där slutbetalning görs. Fastighetsmäklaren upprättar dessförinnan en avräkning där det framgår vad som betalats och återstår att betala. Fastighetsmäklaren överlämnar även en journal över utfört arbete i förmedlingen av objektet. Du får nycklarna och kan åka till ditt nya hem!

BOSTADSRÄTT, FASTIGHET ELLER ÄGARLÄGENHET?

Vill du veta mer rekommenderar vi att läsa vår köparinformation. Här reder vi ut de viktigaste begreppen och juridiska regler som är bra att känna till för respektive bostadstyp.

ATT SÄLJA ETT HEM

SÄLJRÅDGIVNING

Hittar man fortfarande spekulanter via tidningsannonser eller bara på Internet?

Olika bostäder har olika målgrupper och därmed marknadsföringsstrategi. När vi tar fram en relevant marknadsplan utgår vi alltid från din bostad. dina mål och lokala marknad. En bra fingervisning är ju lägre mäklararvode desto smalare exponering och ju högre investering desto bredare exponering.

Vad ska jag tänka på när jag väljer mäklare?

Du ska välja en mäklare som passar dig och din bostad. Så bestäm vad som är viktigt för dig och säkerställ att mäklaren har förstått dina behov och anpassar processen och arvodet därefter. Ett sätt att få en uppfattning är att gå på visningar samt att bjuda in olika mäklare som kan den lokala marknaden. Du får möjlighet att jämföra deras tjänster, koncept och värderingar samt deras kundnätverk. Glöm inte heller att läsa kundomdömen på hittamäklare.se och reco.se

Vad innebär "kostnadsfri värdering"?

Vid en värdering går mäklaren tillsammans igenom din bostad. Ni tittar på ev. renoveringar men också vad som behövs (och kan) göras för att därefter ge ett pris som du kan förvänta dig att få för din bostad. Du får också en offert på en komplett skräddarsydd mäklartjänst helt utan förbindelser. För att boka en värdering behöver du inte ha bestämt dig för att sälja.

Ska man renovera sin bostad innan man säljer?

Det finns inget givet svar på den frågan eftersom varje bostad och lokal marknad är unik. Vid en värdering får mäklaren en uppfattning kring ditt hem och kan komma med en rekommendation. Om renovering inte är aktuellt finns det andra alternativ som t.ex. att anlita en homestyling-firma. Detta är inte lika kostsamt som renovering men ger ändå ett fint resultat.

Hur marknadsförs bostäder som säljs via MOHV?

Vår rekommendation är alltid att marknadsföra bostaden i kanaler som är relevanta för målgruppen för att öka chansen att hitta rätt köpare. Det kan vara alltifrån en digital insats till en mer traditionell marknadsföring i dagspress. En av våra viktigaste marknadsföringskanaler är vårt egna spekulantregister. Vi har ett tätt samarbete mellan våra kontor och förmedlar intressenter sinsemellan i fall någon har träffat en kund på en visning som söker en bostad precis som din.

Vad innebär en säljkonsultation med en av MOHVs mäklare?

Det är alltid bra att redan i ett tidigt skede att sätta sig in i marknaden. I vår säljkonsultation får du tips och råd om saker som rör värdering, prissättning och dina skyldigheter som säljare så att du blir väl förberedd inför affären. Missa inte vårt koncept On the MOHV som vänder sig till dig som inte riktigt bestämt dig för om och när du ska sälja.

Vilka regler gäller för budgivningar?

Stäm av med mäklaren som förmedlar bostaden om vad som gäller eftersom det kan variera mellan olika mäklarfirmor. Säljaren kan också ha egna villkor och önskemål och kan när som helst under budgivningen ändra formerna, avbryta eller avsluta budgivningen. Som spekulant har du rätt att lägga vilket bud du vill, som säljare har du rätt att sälja till vem du vill, vilket betyder att den som lagt högsta budet inte alltid vinner. Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan köpare och säljare och måste framföra alla bud till säljaren fram tills kontraktet är undertecknat och utväxlat mellan parterna. Ingen av parterna är bunden till affären förrän ett skriftligt avtal har undertecknats av båda parter. Inga muntliga överenskommelser är giltiga vid bostadsrätts- och fastighetsaffärer. På tillträdesdagen redovisar mäklaren budgivningslistan till både säljare och slutlig köpare, med namn och telefonnummer på budgivarna tillsammans med buden – för alla parters trygghet.

Hur gör man om man vill byta mäklarföretag om man inte är nöjd?

Som säljare har du alltid har rätt att säga upp ett uppdrag men när och hur beror på avtalet – uppdragstid och uppsägningstid kan variera samt mäklarens rätt till provision gällande namngivna spekulanter man redan varit i kontakt med. Är du inte nöjd med samarbetet tycker vi att du ska prata med mäklaren och fråga om hur ni kan lösa situationen alternativt säga upp uppdraget. Känns samarbetet inte bra för dig gör det förmodligen inte det för mäklaren heller. En mäklare som tänker långsiktigt kommer att acceptera detta. De vill ju inte riskera att du ska dela ditt missnöje till andra.

Har man som säljare rätt att få reda på vilka som har visat intresse för bostaden?

Ja, som säljare har du rätt till en spekulantlista. Mäklaren som anvisat spekulanterna kan dock ha fortsatt rätt till arvode om bostaden skulle säljas till en av dessa spekulanterna. Har du exempelvis för avsikt att säga upp uppdragsavtalet och byta mäklare/mäklarföretag så ska din nya mäklare be din tidigare mäklare om spekulantlistan. Det är upp till din nuvarande och kommande mäklare att lösa detta, det ska inte drabba dig som säljare negativt.

Hur lång tid har den tidigare mäklaren rätt till arvode efter uppsagt uppdrag?

Standard är att mäklaren har tre månaders ensamrätt på uppdraget. Därefter har du tio dagars uppsägningstid, oavsett om du byter mäklare, vill försöka att sälja själv eller väljer att inte sälja.

Har du för avsikt att byta mäklare så måste den nya och gamla mäklaren komma överens. Du som säljare är bara skyldig att betala arvode till mäklaren som genomför kontraktsskrivningen. Normalt förfarande är att mäklare 1 och mäklare 2 fördelar arvodet om det är på en spekulant som mäklare 1 anvisat men mäklare 2 skriver kontrakt med. Även här är rätten till arvode baserat på om det finns ett orsakssamband eller inte. Men du som säljare betalar bara ett arvode. (Detta är en branschöverenskommelse mellan mäklarföretagen). Om din avsikt är att själv kontakta personer på spekulantlistan för att sälja så har mäklaren rätt till 100% arvode. Mäklarföretaget kommer antagligen uppmärksamma detta och skicka en faktura på hela arvodet. Rätten att göra det är inte direkt tidsbunden förutom om det finns ett orsakssamband till att en av mäklaren anvisad spekulant köper din bostad så har mäklaren rätt till 100% arvode. Denna regel finns för att det inte ska gå att ”lura” mäklaren genom att säga upp uppdragsavtalet och sen sälja bostaden själv genom spekulantlistan.

Varför sälja med MOHV?

Nyfiken på vad din bostad är värd?

Vi värderar ditt hem kostnadsfritt. Noll förpliktelser.