Fri värdering

Ska du köpa ny bostad och behöver sälja?
Vi kontaktar dig!

Tack för ditt meddelande!
Meddelandet gick inte att skicka, kontrollera dina uppgifter och försök igen.

Ekåsvägen 20

Kållered KÅLLERED

895 000 kr

Se alla bilder

ShowBidding

3

Budgivning pågår

Laddar bilder

Bostadsfakta

Ekåsvägen 20

Byggnad

Fastighetsbet. del av Mölndal Tållered 1:8

Allmänt om fastigheten

Kommentar Överlåtelseavgift för medlemskap i föreningen Mölndals Koloniträdgårdsförening Ekåsen är ca 3000 kr. Parkering för bil kostar 600 kr/år. Uppgifter från säljare
Tomt
Areal: 410 kvm
Typ: Arrendetomt
Tomtbeskrivning Är tomtareal av stor vikt för köpare rekommenderas egen uppmätning.
Vatten/avlopp Anslutning till kommunalt vatten och kommunalt avlopp finns vid tomtgräns
Energideklaration Behövs ej
Samfällighet/GA Gemensamhetsanläggning: Mölndal Heljered GA:1
Avtalsservitut Kraftledning(2 st)
Avtalsservitut Nätstation Mm
Avtalsservitut Spillvattentunnel
Avtalsservitut Vattenledning
I idylliska Ekåsens fritidsby erbjuds en fin arrendetomt om ca 410 kvm. Tomten och området ligger i naturskön och harmonisk miljö, omsluten av Sandsjöbacka Naturreservat. Det är ett trivsamt fritidsområde som sjuder av olika aktiviteter och med naturen som närmaste granne. Kållereds köpstad med bl.a matbutik ligger endast några minuter bort och man tar sig till snabbt in till centrala Mölndal samt Göteborg.

Här kan Du skapa Din egen härliga oas på bekvämt avstånd till storstaden!

TILLFÄLLE! Troligen kommer arrendelotterna att kunna friköpas! För mer information om detaljplansarbetet som pågår vänligen läs på https://ekasen.nu/ se även länk till kommunen under fliken "bostadsfakta" i objektbeskrivningen.

Vad innebär planförslaget?
Syftet med detaljplanen är att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde som idag omfattas av områdesbestämmelser. Planförslaget innebär inte att några nya byggrätter tillkommer utan säkerställer befintlig bebyggelse med enhetliga bestämmelser för att bevara områdets karaktär, att underlätta vid framtida bygglovsgivning samt säkerställa utryckningsfordons möjlighet att verka i området genom en mindre breddning av vägarna. Lotterna kommer erbjudas till försäljning till medlemmarna i Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen.

Vad händer nu?
Komplettering av underlaget pågår inför granskning, inte minst behövs noggrann utredning av ledningsnätet för att säkerställa nödvändiga dagvattenfunktioner. Tanken är att granskning ska kunna genomföras under våren/sommaren och att planen kan antas under hösten 2021.

Finansiering: Nackdelen med arrende är att banken normalt sett inte kan belåna tomten/nyttjanderätten. Egen finansiering krävs eller att man som köpare löser säkerheten på annat håll.

Idag tillåts uppförande av kolonistuga och drivhus till en total storlek av 50 kvm (Kolonistuga 30 kvm + drivhus 20 kvm). Vänligen läs planbestämmelser som finns bifogat som dokument under bostadsfakta. Bygganmälan och samråd med byggnadsnämnd kan krävas. För att förvärva arrendet/tomten krävs att köpare blir godkänd av koloniföreningen enligt deras stadgar. Ansökan om medlemskap i föreningen sker skriftligen i samband med överlåtelse genom att teckna nyttjanderättsavtal med föreningen. Ansökan prövas sedan av föreningens styrelse och sänds därefter till FGK för godkännande av medlemskap i FGK. (Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar)

Välkommen att kontakta mäklaren för mer information och privat visning!

Området

Bilder

Visa alla

Fri värdering

Vill du veta vad din bostad är värd?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

Tack för ditt meddelande!
Meddelandet gick inte att skicka, kontrollera dina uppgifter och försök igen.
HitCounter