För byggherrar

MOHV arbetar utifrån en effektiv och kvalitetssäkrad försäljningsprocess som skapar trygghet och säkerhet i alla led. Processen resulterar i ett maximerat försäljningspris och en optimerad försäljningstakt med nöjda byggherrar och slutkunder som följd av det. 

Långsiktiga relationer är något vi alltid strävar efter för att kunna leverera bästa möjliga affär. I alla våra nyproduktionsprojekt samarbetar vi enbart med noga utvalda samarbetspartners. Vår ambition är att våra mäklare ska inleda ett samarbete med byggherren i ett tidigt skede för att skapa rätt förutsättningar för varje specifikt projekt. 

Vi har ett arbetssätt som garanterar ett rätt och riktigt utförande och vi anpassar varje enskilt projekt efter våra samarbetspartners och slutkunders behov. Vi arbetar i skräddarsydda team utifrån en strategi som utgår från marknadsläget och våra samarbetspartners förutsättningar. Vi vet att varje projekt kräver en unik och innovativ marknadsförings- och försäljningsplan för att nå ett framgångsrikt resultat. Genom tydliga processer, god målgruppsförståelse och en gedigen erfarenhet lägger vi upp arbetet på bästa sätt för att maximera resultatet.