Att köpa ett hem i åtta steg

Vägen till ett bostadsköp kan lätt ge fjärilar i magen. Och det är inte så konstigt. Det är en resa på någonting stort – ditt blivande hem – och kanske ditt livs allra största affär. För att underlätta för dig som köpare har vi sammanfattat köpprocessen i åtta steg. Här hittar du information och bra tips att tänka på från start till mål.

Vill du veta mer ingående rekommenderar vi dig att läsa MOHVs köparinformation. Här reder vi ut de viktigaste begreppen och juridiska regler som är bra att känna till. Klicka på någon av nedanstående bostadstyper för att läsa mer:

1. SÖKA BOSTAD

En bra början är att kika bland alla våra bostäder som vi har Till Salu. Hittar du inget som matchar det du söker just nu rekommenderar vi dig att lägga upp en bostadsbevakning. Då håller vi dig uppdaterad när nya bostäder kommer ut som matchar dina önskemål.

2. PÅ VISNING

Har du frågor om eller utöver det som finns i bostadsbeskrivningen eller besiktningsprotokollet, fråga gärna mäklaren direkt på visningen. Våra mäklare finns här för att hjälpa dig och ge svar på dina frågor. Ett tips är att skriva ner svaren då det efter en lång dag med flera visningar kan vara svårt att komma ihåg vilket svar som tillhörde vilken bostad.

3. BOLÅN & LÅNELÖFTE

Har du inte ett lånelöfte innan du börjar gå på visningar är det nu hög tid att skaffa ett. Med ett lånelöfte vet du hur mycket du kan låna och kan slå till snabbt när du hittat din drömbostad. Utan ett lånelöfte riskerar du att gå miste om bostaden då bostadsaffärer många gånger går fort.

Ansvarig fastighetsmäklare kommer att efterfråga ett lånelöfte och kontaktuppgifter till din/er bankman. Fråga gärna mäklaren om hon eller han har ett banksamarbete att rekommendera om du saknar ett lånelöfte.

Ett lånelöfte hos en bank kostar ingenting och är ej bindande men kom ihåg, det är tidsbegränsat.

4. BUDGIVNING

Ett bud är inte bindande för vare sig budgivaren eller säljaren och säljaren är heller inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet. Säljaren behöver inte heller förklara sitt val av köpare.

Om det finns flera spekulanter till samma objekt tillämpas normalt en budgivning, då slutpriset kan komma att avvika från annonserat utgångspris. Det är viktigt att du som lägger bud berättar om dina önskemål kring tillträdesdag, besiktning och eventuellt andra villkor och förutsättningar, som t.ex. försäljning av din nuvarande bostad och lånevillkor i samband med att du lägger bud. Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljare och köpare och får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara en budgivning och hur den i så fall ska gå till. Det finns ingen lag eller bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljning av objektet och ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Säljaren har fri prövningsrätt, det vill säga säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formen för budgivningen eller helt avbryta den.

MOHV tillämpar vanligtvis en så kallad öppen budgivning, vilket innebär att samtliga inkomna bud redovisas öppet till säljaren och övriga spekulanter. Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lagt bud. Enligt god fastighetsmäklarsed har en mäklare en emellertid en undantagslös skyldighet att ta emot och vidarebefordra

Utgångspunkten vid marknadsföring av en bostad är alltså att säljaren, oavsett med vilken formulering priset marknadsförs, alltid har fri prövningsrätt. Här kommer kort förklaring för ett antal av de olika prisbegreppen:

Utgångspris – det pris säljaren och mäklaren kommit överens om ska annonseras och som ligger inom ramen för ett bedömt marknadsvärde. Budgivning möjlig.

Föreslagen budstart – ett begrepp som kopplas samman med Statistiskt jämförelsevärde. Budgivning möjlig. Läs mer på: https://valueguard.se/servicejmfvarde 

Accepterat pris – ett pris som säljaren accepterar men budgivning ändå är möjlig. Det accepterade priset ska av spekulanterna alltså mest ses som en fingervisning från mäklares och säljares sida.

Fast pris – fast pris kan endast användas vid Nyproduktionsprojekt. Budgivning är ej applicerbar.

Läs mer om budgivning i någon av MOHVs köparinformation eller på mohv.se/att-kopa/budgivning

5. KÖPARENS ANSVAR

Som köpare har du undersökningsplikt inför köpet. Undersökningsplikten innebär att du som köpare ansvarar för att noga undersöka bostaden innan du skriver på ett kontrakt. Skulle du hitta något som kan tyda på ett fel ingår det även i undersökningsplikten att utreda detta närmare.

Utgångspunkten är att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och användning. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en normal undersökning. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men det kan vara klokt att ta professionell hjälp i form av en besiktningsman.

6. FÖRSÄLJNING & KONTRAKT

Fastighetsmäklaren upprättar samtliga nödvändiga köpehandlingar och går igenom dessa med parterna, vanligtvis sker avtalsskrivningen på fastighetsmäklarens kontor. Kom ihåg att inget är klart förrän kontrakt är skrivet mellan båda parter, MOHV råder därför säljare och köpare att teckna köpeavtal så snart en överenskommelse är fattad eller budgivningen är avslutad.

7. HANDPENNING

Efter avtalsskrivningen ska köparen erlägga en handpenning, vanligen om 10% av köpeskillingen. Handpenningen deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto, tills dess att alla villkor i avtalet är uppfyllda som t.ex. låneklausul, medlemskap i föreningen, besiktningsvillkor etc.

8. TILLTRÄDE

På tillträdesdagen träffas parterna på fastighetsmäklarens kontor, där slutbetalning görs. Fastighetsmäklaren upprättar dessförinnan en avräkning där det framgår vad som betalats och återstår att betala. Fastighetsmäklaren överlämnar även en journal över utfört arbete i förmedlingen av objektet. Du får nycklarna och du kan åka till ditt nya hem!