BUDGIVNING HOS MOHV

Budgivning är ett viktigt och avgörande moment i en bostadsaffär då fjärilarna i magen lätt kan förvandlas till ett helt zoo. Det ska kännas tryggt att göra en bostadsaffär med MOHV för såväl köpare, säljare som för den enskilda mäklaren. Därför är det viktigt för oss att skapa de bästa förutsättningarna för att alla parter ska få en så bra upplevelse som möjligt.

LEGITIMERAD BUDGIVNING MED BANKID

MOHV tillämpar legitimerade budgivningar med mobilt BankID genom tjänsten Tryggabud från Hemnet. Syftet med detta är att skapa enklare, tryggare och mer transparenta budgivningar för samtliga inblandade parter (köpare, säljare och mäklare). Budgivare är anonyma för alla utom mäklaren under hela budgivningsprocessen. MOHVs målsättning är att samtliga budgivningar och kunder ska legitimeras via Tryggabud.

Så fungerar det:

  1. Vid en budgivnings start får du som spekulant ett SMS med en kod och länk till budgivningen på tryggabud.se.
  2. Knappa in koden, lägg ditt bud och signera med mobilt BankID. Budet skickas till ansvarig mäklare i väntan på godkännande.
  3. Följ och delta enkelt i budgivningen i realtid på tryggabud.se. Nya bud rapporteras även via SMS.

Har du frågor om tjänsten, prata med din MOHV-mäklare eller läs mer på tryggabud.se.

ÖPPEN BUDGIVNING

MOHV tillämpar i regel öppen budgivning vilket innebär att samtliga inkomna bud redovisas öppet, om säljaren godkänner det. Den slutgiltiga köparen och säljaren får efter avslutad affär en förteckning på samtliga budgivare. En budgivare kan därför inte vara anonym. Dock kan en spekulant lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut.


BUD ÄR INTE BINDANDE

Ett bud under budgivning är inte bindande, vare sig för budgivare eller säljare. Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lagt bud. Budgivningen är avslutad först när köpekontraktet är undertecknat av båda köpare och säljare.


VEM FÅR KÖPA

Säljaren har rätten att själv avgöra till vem, när och till vilket pris man säljer. En spekulant kan i sitt bud förena priset med eventuella villkor som kan vara avgörande för säljarens val. Det kan vara exempelvis tillträdesdag, köparens anledning med objektet eller andra villkor för köpet. Det är endast säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning ska väljas bort, det kan inte fastighetsmäklaren göra.


MÄKLARENS SKYLDIGHET KRING BUD OCH BUDGIVNINGSLISTA

Till dess att ett köpeavtal är undertecknat av både säljare och köpare samt utväxlat mellan parterna måste fastighetsmäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Mäklaren är skyldig att föra en förteckning över budgivningen innehållande budgivarens namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt samt eventuella villkor förenade med budet. Förteckningen lämnas senast på tillträdesdagen, eller då eventuella villkor förknippat med avtalet trätt i kraft, till säljare och slutgiltig köpare.