Fri värdering

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig!

Tack för ditt meddelande!
Meddelandet gick inte att skicka, kontrollera dina uppgifter och försök igen.

Strömvägen 12

Trångsund

1 695 000 kr

Se alla bilder


Förhandsgranskning

Laddar bilder

Bostadsfakta

Strömvägen 12

Byggnad

Fastighetsbet. Blåspipan 6

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod 210
Taxeringsvärde 1 302 000 kr varav mark 1 302 000 kr
Tomt
Areal: 807 kvm
Typ: kuperad naturtomt
Tomtbeskrivning Nu finns möjligheten att förvärva en tomt om 807 kvm i populära Trångsund i Huddinge kommun. Fastigheten innehar idag ett bygglov för ett parhus med grannfastigheten med en byggnadsarea om 159,5 kvm, bruttoarea om 265,2 kvm och öppenarea om 53,8 kvm (se bifogade ritningar). PLANBESTÄMMELSER Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en femtedel (1/5) av fastighetsarean får bebyggas, dock högst 200 kvm. Huvudbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 150 kvm och inget garage/uthus större byggnadsarea än 40 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter. Huvudbyggnad får alternativt uppföras som parhus med en lägenhet i vardera husdel. Vid delning i två tomter är tomtstorleken minst 400 kvm och byggrätten högst en femtedel (1/5) byggnadsarea för vardera husdel och högst 25 kvm byggnadsarea för vardera garage/uthus. För mer information om gällande bygglov eller planbestämmelser kontakta Huddinge kommun på bygglov@huddinge.se. TRÅNGSUND Trångsund ligger vackert beläget i östra Huddinge, mellan sjöarna Magelungen och Drevviken och gränsar mot Stockholms stad. Pendeltågsstation finns på bekvämt promenadavstånd och Trångsund Centrum ligger ca 1 km från fastigheten. Besök gärna fastigheten eller ring ansvarig fastighetsmäklare för mer information!
Summa pantbrev 1 125 000 kr
Vatten/avlopp Vatten saknas. Avlopp saknas. Anslutning för vatten och avlopp kostar enligt Stockholm Vatten ca 80 000 kr. Kontakta anslutning@stockholmvatten.se eller ring 08-522 120 00 för mer information.
Energideklaration Behövs ej
Tillträde enligt överenskommelse
Samfällighet/GA Andel i samfällighet/GA: Blåspipan GA:1-GA:2 Förmån, Officialservitut: Vattenledning, 0126K-15818
I populära Trångsund finns nu möjligheten att förvärva en fastighet om 807 kvm. Bygglov för parhus på aktuell fastighet + grannfastigheten finns.

Området

Bilder

Visa alla

HitCounter